De meest recente Nieuwsbrief

     


Aan de leden van OV Aalburg

Samen sterk
Het coronavirus legt een groot deel van het maatschappelijk leven en het economisch verkeer stil. Ook in Altena. Een vervelende, onvoorziene situatie voor iedereen en voor ondernemers die het hierdoor al ‘lastig’ hebben, is dat zelfs een understatement.

Meer dan ooit moeten wij samen de schouders eronder zetten. Waar ondernemers elkaar kunnen ondersteunen, moeten zij dat vooral doen. “Zorg voor jezelf en voor elkaar”, klinkt al meerdere dagen de oproep vanuit de overheid. 
 
Dat geldt voor OV Aalburg niet anders. In Altena starten inwoners onder elkaar coronahulp op. Een goede zaak. Als er daarom ondernemers zijn die collega’s praktisch willen en kunnen ondersteunen, roepen wij hen op dat vooral kenbaar te maken. Wie praktische support nodig heeft, kan dat ook laten weten. Zo kunnen wij vanuit OV Aalburg vraag en aanbod wellicht bij elkaar brengen. Samen sterk! Reageren kan naar info@ov-aalburg.nl. Geef dan even aan wat je hulpvraag is of je hulpaanbod. 
 
Jaarvergadering
Vanwege het coronavirus verschuiven wij de gebruikelijke jaarvergadering naar een latere datum. Daarmee geven wij gehoor aan de oproep van de overheid om sociale contacten te beperken. OV Aalburg is er ook van overtuigd dat ‘een pas op de plaats als iets niet per se hoeft’, op dit moment goed is. 
 
Het bestuur wenst al haar leden doorzettingsvermogen en wijsheid om deze crisis zakelijk, alsook privé, het hoofd te bieden. Samen sterk.
 
Namens het bestuur
Ciel Vos (voorzitter)

  

AGENDA 

 

Maart

26-03-20: Netwerkavond BizAwards Altena bij Hollywoud in Almkerk gaat NIET door. #corona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Volg OVA ook op

  
 

 

 

 

 

 

Aan- en afmelden Nieuwsbrief OV Aalburg

U krijgt deze Nieuwsbrief omdat u als lid staat ingeschreven. 
Als u voortaan deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen. 
Afmelden kan door dit bericht terug te sturen aan 
info@ov-aalburg.nl met in de titel 'Afmelden nieuwsbrief.' 

Via 
www.ov-aalburg.nl kunt u zich altijd weer aanmelden.

 
OV Aalburg: altijd ondernemend!
Copyright © 2022 Ondernemersvereniging Aalburg | Technische realisatie: TekstAtelier®