Wie zijn wij?

Ondernemersvereniging Aalburg (OV Aalburg) is hét platform voor alle ondernemers in de gemeente Aalburg.

Op deze site vindt u alles over OV Aalburg. Maak uw keuze in het menu aan de linkerkant.

Belangenbehartiging
OV Aalburg stelt zich de belangenbehartiging ten doel van de aangesloten leden naar gemeente, instanties en andere overheden. Maar ook netwerken, informeel samenzijn, elkaar leren kennen en onderling overleg.

Ondernemersvereniging Aalburg heeft op dit moment bijna 200 leden. De vereniging organiseert voor haar leden jaarlijks een aantal bijeenkomsten waar invulling wordt gegeven aan de bovengenoemde doelstellingen. Natuurlijk de ledenvergadering, maar ook netwerkmeetings bijvoorbeeld. Traditioneel is inmiddels de Fietstocht Aalburg Rond en de Eindejaarsactie.

Voor suggesties staat het OV Aalburg-bestuur meer dan open. Vragen, opmerkingen, suggesties aan OV Aalburg kunt u doorspelen aan de secretaris. Zijn gegevens vindt u onder de knop Contact.

Banner
Wilt u ook uw banner op onze site?
Neem dan even contact op met onze secretaris.

Het IBAN nummer van OV-Aalburg is NL27RABO0364900474

 
 
OV Aalburg: altijd ondernemend!
Copyright © 2023 Ondernemersvereniging Aalburg | Technische realisatie: TekstAtelier®