Millennium Challenge Award

AALBURG - Millennium Challenge Award: waardering voor Aalburgse ondernemers die zich als meest duurzame onderneming weten te onderscheiden.

UPDATE: Met de komst van de nieuwe gemeente Altena (1-1-2019) behoorde deze prijs (voorlopig?) tot het verleden. De Award werd daarvoor in samenwerking met de gemeente Aalburg uitgereikt.

Historie
In 2012 reikte de Millenniumwerkgroep voor de eerste maal de zogenaamde gemeentelijke Millennium Ondernemersprijs uit. Een prijs die bedoeld is voor ondernemers en instellingen afkomstig uit de gemeente Aalburg en die duurzaam ondernemen hoog in het vaandel hebben staan en zich op dit terrein bijzonder hebben onderscheiden.

In 2015 werd voor deze prestigieuze prijs samenwerking gezocht met Ondernemersvereniging (OV) Aalburg. Gezamenlijk wordt aan dit initiatief meer inhoud gegeven. Jaarlijks wordt nu een fraaie wisseltrofee beschikbaar gesteld die de “meest duurzame ondernemer" een jaar lang in zijn bedrijf mag hebben.

Ook voor het jaar 2016 wordt deze Millennium Challenge Award weer uitgereikt. Alle ondernemers en instellingen uit de gemeente Aalburg die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, kunnen zich voor deze ambitieuze prijs aanmelden.

Duurzaamheid
Wat wordt onder duurzaamheid verstaan? Onder duurzaamheid verstaat de werkgroep de beschrijving die staat voor de zogenaamde TRIPLE P: People, Planet en Profit

People: Je houdt altijd het welzijnvoor ogen van je medewerkers specifiek en de maatschappij in het algemeen in het oog. Denk aan investeren in personeel, diversiteit (personeel) en mensenrechten en kinderarbeid (maatschappij)
Planet: Je houdt bij alle bedrijfsactiviteiten rekening met het milieu. Bijvoorbeeld door verstandig met energiegebruik om te gaan, afval te scheiden en het productieproces zo milieuvriendelijk op te zetten.
Profit: Naast de omzet en winst van het bedrijf, kijk je ook naar de economische effecten die jouw bedrijfsactiviteiten op de directe omgeving hebben. Bijvoorbeeld de werkgelegenheid, infrastructuur en sponsoring.

FAIR TRADE
De term Fair Trade bestaat uit een krachtige doelstelling. Fair Trade is:
- Handelen met respect voor mens en milieu en vanuit gelijkwaardigheid en partnerschap.
- Samenwerking tussen producenten (organisatie), importeurs, groothandels, winkels en consumenten.
- Een eerlijke prijs betalen voor producten, wardoor de producenten zich op eigen kracht kunnen ontwikkelen.
Kortom: respect, gelijkwaardigheid, samenwerking en eerlijkheid voor producten en producenten. Deze manier van werken schept werkgelegenheid. Hierdoor stijgt de welvaart van mensen zelf, van hun dorp en soms zelf van de hele regio.

Indien u als bedrijf of instelling op de twee genoemde onderdelen van duurzaamheid actief en bewust werkzaam bent, komt u in aanmerking voor de Millennium Challenge Award.

Randvoorwaarden
- Bedrijven en instellingen die voor de jaarlijks prijs in aanmerking kunnen komen zijn geen stichtingen of verenigingen.
- Het bedrijf moet gevestigd zijn, of een vestiging hebben in de gemeente Aalburg
- Bedrijven moeten aan kunnen tonen op de voornoemde drie P’s actief te zijn. Dit kan met concrete voorbeelden, activiteiten en maatregelen.
U kunt ook aantonen dat u zich inzet voor het gebruik van fairtrade producten binnen uw bedrijf of deze producten aan de inwoners van Aalburg verkoopt. Het bedrijf heeft de intentie dit structureel ook te willen blijven doen.

Aanmelden
Bedrijven die in aanmerking wensen te komen voor het meest duurzame bedrijf in de gemeente Aalburg kunnen zich aanmelden bij E. (Ery) Kooi, telefoonnummer (0416) 698704 of via e-mail: e.kooi@aalburg.nl met een korte toelichting.
Een aanmeldformulier is via de website van de gemeente beschikbaar of kunt u bij voornoemde persoon opvragen.

In de maand februari wordt de onderneming bekend gemaakt die voldoet aan de vermelde criteria en aan wie dus de Millennium Challenge Award voor dat jaar zal worden uitgereikt.

Voor eventuele vragen over deze ondernemersprijs kunt u ook met genoemde persoon contact opnemen.

Award 2016
Dit keer won A&P Smulders de Millennium Challenge Award 2016. André & Paul Smulders namen de prijs, een kunstwerk van de Genderense kunstenaar  Richard van de Koppel, met gepaste trots in ontvangst uit handen van burgemeester Fons Naterop.

In 2015 ging de prijs naar PT Creations.
In 2014 won Boekhandel 't Schrijvertje de prijs.
In 2013 was het Houthandel Van Loon die de Award in ontvangst nam.
In 2012 - de allereerste keer - streek Bakker Gerard Hardeman met de hoogste eer.

 

 
OV Aalburg: altijd ondernemend!
Copyright © 2023 Ondernemersvereniging Aalburg | Technische realisatie: TekstAtelier®