Corona - ondersteuning

 

‘Nederland is in de greep van het Coronavirus.’ Deze zin kent iedereen inmiddels al wel. Ook de hartekreet: ‘ Zorg voor je zelf. Zorg voor elkaar’. Immers, samen sta je sterker. 

Naast deze waarheid rijst direct ook een andere vraag, zeker voor ondernemers die te kampen hebben met een (fors) omzetverlies: ’Hoe lang gaat dit duren?’ En: ‘Hoe nu verder?’ Niemand die de juiste antwoorden kent. Wel zeker is het supportpakket dat de overheid inmiddels heeft samengesteld waar ondernemers, die in de financiële problemen geraken, gebruik van kunnen maken.

De regelingen zijn divers: er is een TOGS, een TOZO en een NOW. Het hoe en wat kunt u terugvinden in de respectievelijke, aanklikbare, documenten. Deze vindt u gekoppeld in de Nieuwsbrief, maar staan dus ook hier op deze webpagina van OV Aalburg.

Ook de gemeente Altena gaf eerder aan ondernemers support te willen bieden.

Actie
Zelf kunt u, al dan niet in samenwerking met uw accountant/boekhouder of financieel adviseur, nagaan of en voor welke regeling u in aanmerking komt. Een en ander afhankelijk van de situatie / soort financiële ondersteuning.

Ook via de gemeente Altena is hulp in te schakelen. Het Team Ondernemen staat daar voor u klaar.

Mocht u er om een of andere reden niettemin niet uitkomen, dan kunt u ook nog contact opnemen met twee bestuursleden van OV Aalburg, Harro de Snoo (0416 347 540) en Ciel Vos (0651 806 386). Zij zijn beroepshalve ook bekend met deze regelingen.

Praktische hulp
Ons eerdere hulpaanbod (Zie Nieuwsbrief 'Hulplijn') blijft onverkort van kracht: wie praktische hulp nodig heeft, of bijvoorbeeld eens wil sparren met een collega-ondernemer, kan dat kenbaar maken via
info@ov-aalburg.nl.
Wie andersom praktisch support kan bieden, geve dat ook via dit mailadres door. OV Aalburg zal dan vraag en aanbod waar mogelijk matchen.

Om met minister Hugo de Jonge af te sluiten: 'We houden afstand, minstens anderhalve meter, maar zijn misschien wel dichter bij elkaar dan ooit!’

 

Blijf gezond. Zorg voor jezelf. Zorg voor elkaar.

Bestuur OV Aalburg

 
OV Aalburg: altijd ondernemend!
Copyright © 2022 Ondernemersvereniging Aalburg | Technische realisatie: TekstAtelier®