Ondernemersvereniging Aalburg

 

Welkom op de website van Ondernemersvereniging Aalburg (OV Aalburg), hét platform voor alle ondernemers in de gemeente Aalburg.

OV Aalburg stelt zich de belangenbehartiging ten doel van de aangesloten leden naar gemeente, instanties en andere overheden. Maar ook netwerken, informeel samenzijn, elkaar leren kennen en onderling overleg.

Ondernemersvereniging Aalburg heeft op dit moment bijna 200 leden. De vereniging organiseert voor haar leden jaarlijks een aantal bijeenkomsten waar invulling wordt gegeven aan de bovengenoemde doelstellingen. Natuurlijk de ledenvergadering, maar ook de (nieuwe) netwerkmeeting tijdens de Streekdagen Meeuwen bijvoorbeeld. Traditioneel is inmiddels de Fietstocht Aalburg Rond en de Decemberactie.

Voor suggesties staat het OV Aalburg-bestuur meer dan open.

Op deze site vindt u alles over OV Aalburg.
Maak uw keuze in het menu aan de linkerkant.

Banner
Wilt u ook uw banner op onze site? Neem dan even contact op met onze secretaris.

 
OV Aalburg: altijd ondernemend!
Copyright © 2017 Ondernemersvereniging Aalburg | Technische realisatie: TekstAtelier®